1. Bán giày ở Châu Phi

Đây là một câu chuyện kinh điển dạy bài học về phương pháp đánh giá thị trường.

8. Bắt đầu từ một lời khuyên

Câu chuyện thú vị về kỹ năng bán hàng của một chàng trai.

15. Khuyết điểm

Về khuyết điểm của một nhân viên bán hàng.

22. Con vẹt học nói

Câu chuyện về con vẹt học nói cho chúng ta nhiều ý nghĩa.

29. “Vuốt ve” tâm lý khách hàng

Nắm bắt tốt tâm lý khách hàng là một trong những kỹ năng để tạo nên sự thành công trong bán hàng.

36. Sự thô lỗ

Sự thô lỗ sẽ đánh mất khách hàng một cách nhanh chóng.

43. Hoãn binh

Đây là một mẫu chuyện nghệ thuật hoãn binh trong dịch vụ khách hàng.

50. Cô tưởng chồng cô mà to à?

Văn hóa bán hàng qua tờ tiền 500000 đồng.